Διαδικασία για υιοθεσία χορτοφάγων ζώων / Procedure for the adoption of vegetarian animals

Αρχικά μιλάμε για να διευκρινίσουμε για ποιο ζώο ενδιαφέρεστε να υιοθετήσετε.

Ξεκαθαρίζω πως δεν πωλούνται τα ζώα αλλά δίνονται προς υιοθεσία.

Κανένα από τα ζώα δεν δίνετε για φαγητό ούτε για αναπαραγωγή. Τα ζώα αυτά είναι διασώσεις και ψάχνουν σπίτι να τα αγαπάει και να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή.

Υπάρχει όμως απαίτηση πως θα γίνει οπωσδήποτε στείρωση ασχέτως φύλου του ζώου.

Κάποια ζώα πιθανόν ήδη να τα έχω στειρώσει οπότε θα πληρώσετε το κόστος του κτηνιάτρου το οποίο είναι 80 ευρώ. Τα ζώα που δεν είναι στειρωμένα, θα κανονιστεί ραντεβού εκ των προτέρων ώστε το ζώο να στειρωθεί, οπότε θα πληρώσετε το ίδιο τον κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος που παίρνω τα ζώα είναι η κα Χριστίνα Γεωργίου 22420102 Στρόβολο https://www.facebook.com/AnimaVetClinic . Εάν όμως επιθυμείτε κάποιον άλλο κτηνίατρο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

 

Αφού γίνει αυτό και συμφωνείτε να γίνει έλεγχος σπιτιού (home check). Αυτό σημαίνει πως θα γίνει μεταξύ μας μια γνωριμία, να τσεκαριστεί ο χώρος που θα έχετε το ζώο εάν είναι οκ. Εφόσον γίνει αυτό και όλα είναι καλά τότε αμέσως προχωράμε στην υιοθεσία του ζώου.

 

Τέλος εάν επιθυμείτε να δώσετε εισφορά για τα έξοδα που κάνω για όλες τις διασώσεις είναι ευπρόσδεκτη αλλά όχι υποχρεωτική !!

 ********************************************************************************

Firstly, we talk to clarify which animal you are interested in adopting.

I make it clear that the animals are not for sale but are given for adoption.

None of my animals are given for food or for reproduction. These animals are rescued and looking for a home to love them and live a dignified life.

However, there is a requirement that sterilization be done regardless of the sex of the animal.

Some animals have probably already been neutered so you will pay the cost of the vet which is 80 euros. For animals that are not neutered an appointment will be booked in advance so that the animal can be neutered, so you will pay at the vet’s office directly. The vet I take my animals is Ms. Christina Georgiou 22420102 Strovolo https://www.facebook.com/AnimaVetClinic. But if you want another vet there is no problem.

 

Once this is done and you agree, we will make a home check. This means that we will visit personally to talk and to check the space that you will have the animal if it is ok. When this is done and everything is fine then we immediately proceed to the adoption of the animal.

 

Finally, if you wish to contribute to the expenses I make for all my rescues, it is welcome but not obligatory !!